หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิจัยอย่างง่ายให้กับครูผู้สอนวิชาโครงงาน และนักเรียนนักศึกษ  
18-08-2560   


การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้  
17-08-2560   


โครงการอบรม สัมนา ครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูผู้ควบคุมการฝึก และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ   
17-08-2560   


ดอกดาวเรือง เหลืองอร่าม ที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  
16-08-2560   


พิธีเทิดพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องจากวันแม่แห่งชาติ  
11-08-2560   


โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม  
26-07-2560   


โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  
24-07-2560   


คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม ร่วมรายการอป.มช. สื่ออาสา นครศรีธรรมราช   
16-06-2560   


พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี  
15-06-2560   


การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
14-06-2560   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 53 กิจกรรม