หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม ร่วมรายการอป.มช. สื่ออาสา นครศรีธรรมราช   
16-06-2560   


พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี  
15-06-2560   


การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
14-06-2560   


พิธีไหว้ครู - ครอบมือช่าง และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  
13-06-2560   


นักศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560  
25-05-2560   


การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
18-05-2560   


โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่1 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์เคร  
04-04-2560   


โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ  
04-04-2560   


โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องถม  
04-04-2560   


โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสมรรถนะภาคฤดูร้อน ครั้งที่1 วิชาการทำดอกไม้จันทน์   
16-03-2560   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 46 กิจกรรม