หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
นิทรรศการศิลปหัตถกรรมและแสดงผลงานโครงการวิชาชีพในรายวิชาโครงการ  
26-02-2561   


พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  
26-02-2561   


“หัตถศิลป์หนังแก้วในงานดุน” ผลงานรางวัลระดับนานาชาติ  
09-02-2561   


รับมอบโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศ งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
05-02-2561   


บำเพ็ญประโยชน์งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ  
05-02-2561   


งานวันครูประจำปี ๒๕๖๑  
22-01-2561   


พิธีมอบทุนการศึกษา โดยสมาคมศิลป์หอไตรและกองทุนด้ามขวาน  
22-01-2561   


โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น "หลักสูตรศิลปะงานปั้นจากถั่วเหลือง"  
08-01-2561   


ตลาดนัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  
27-12-2560   


พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช  
24-10-2560   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 61 กิจกรรม