หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช  
24-10-2560   


ครบรอบ 1 ปี เสด็จสวรรคต ร.9 จิตอาสาทำดีถวายพ่อ  
17-10-2560   


การแข่งขันความรู้วิชาการทางด้านการจัดการ  
25-08-2560   


การคัดเลือกสุดยอดผลิตภัฒฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand)  
25-08-2560   


อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิจัยอย่างง่ายให้กับครูผู้สอนวิชาโครงงาน และนักเรียนนักศึกษ  
18-08-2560   


การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคใต้  
17-08-2560   


โครงการอบรม สัมนา ครูผู้สอน ครูนิเทศ ครูผู้ควบคุมการฝึก และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ   
17-08-2560   


ดอกดาวเรือง เหลืองอร่าม ที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช  
16-08-2560   


พิธีเทิดพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องจากวันแม่แห่งชาติ  
11-08-2560   


โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม  
26-07-2560   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 57 กิจกรรม