หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
งานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2561  
01-03-2561   


นิทรรศการศิลปหัตถกรรมและแสดงผลงานโครงการวิชาชีพในรายวิชาโครงการ  
26-02-2561   


พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  
26-02-2561   


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2561  
26-02-2561   


“หัตถศิลป์หนังแก้วในงานดุน” ผลงานรางวัลระดับนานาชาติ  
09-02-2561   


รับมอบโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศ งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
05-02-2561   


บำเพ็ญประโยชน์งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ  
05-02-2561   


ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  
05-02-2561   


งานวันครูประจำปี ๒๕๖๑  
22-01-2561   


พิธีมอบทุนการศึกษา โดยสมาคมศิลป์หอไตรและกองทุนด้ามขวาน  
22-01-2561   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 71 กิจกรรม