หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
กิจกรรม “Workshop Gift Mom”  
14-08-2561   


พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร.๙  
14-08-2561   


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  
12-08-2561   


แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว.ศป. จัดการสอนแบบ Active Learning  
12-08-2561   


โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ๒๕๖๑  
12-08-2561   


กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2561  
12-08-2561   


กิจกรรมธรรมะยามเช้า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  
09-08-2561   


การอบรมครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  
09-08-2561   


กิจกรรมมอบบ้านธารน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน  
30-07-2561   


พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐  
26-07-2561   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 22 กิจกรรม