loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพ้นธ์

หัวข้อข่าว :  สมัครสมาชิก ระบบฐานข้อูลการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรอาชีวศึกษา
                  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประชาสัมพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง "สมัครสมาชิก ระบบฐานข้อูลการพัฒนาบุคลากรและบุคลากรอาชีวศึกษา" ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.bpcd-hrd.com

 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประกอบ :    

วันที่บันทึก :
28-08-2556   
ผู้ประกาศ :
นายกำพล โพธิ์ถาวร
งาน :
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ