ผลการแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

ค้นหาจาก วันที่ หรือ เพศ หรือ สถานะบุคล:
วันที่
เพศ
สถานะบุคคล
คำถาม
ที่ 1
คำถาม
ที่ 2
คำถาม
ที่ 3
คำถาม
ที่ 4
คำถาม
ที่ 5
คำถาม
ที่ 6
คำถาม
ที่ 7
คำถาม
ที่ 8
คำถาม
ที่ 9
คำถาม
ที่ 10
คำถาม
ที่ 11
คำถาม
ที่ 12
คำถาม
ที่ 13
คำถาม
ที่ 14
คำถาม
ที่ 15
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 1 ถึง 0 จากทั้งหมด 0 คน

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช